COVID-19 қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз!

Адрес

г. Тараз, ул. Желтоксан, 69Б

Контактный Телефон

+7 (7262)50-13-55 +7 (7262)54-11-24

Время работы

Пнд - Птн: 09.00 - 18.00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАРАЗСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 
ИМ.Ш.МУРТАЗЫ

Главная / НАУКА / Конференции

Конференции

«Бұқаралық спорт түрлерінің даму жолындағы салауатты өмір салты: өзектілігі мен болашағы» атты облыстық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ Қазақстан, Тараз. 2023 жыл 7-8 желтоқсан

 

«Бұқаралық спорт түрлерінің даму жолындағы салауатты өмір салты: өзектілігі мен болашағы» атты облыстық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ Қазақстан, Тараз. 2023 жыл 7-8 желтоқсан

«Жаңа Қазақстан дәуіріндегі аударматанудың өзекті мәселелері: зерттелу тарихы, теориясы, қалыптасуы мен дамуы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 24-25 қараша 2023 ж.

 

«Жаңа Қазақстан дәуіріндегі аударматанудың өзекті мәселелері: зерттелу тарихы, теориясы, қалыптасуы мен дамуы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 
24-25 қараша 2023 ж. (I-том)

«Жаңа Қазақстан дәуіріндегі аударматанудың өзекті мәселелері: зерттелу тарихы, теориясы, қалыптасуы мен дамуы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 
24-25 қараша 2023 ж. (II-том)

«ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН АЛДЫҢ АЛУДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ КӨЗҚАРАС: МӘСЕЛЕЛЕР, ҚИЫНДЫҚТАР ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ШЕШІМДЕР» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ- ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ 11-12 мамыр 2023 жыл

 

«ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН АЛДЫҢ АЛУДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ КӨЗҚАРАС: МӘСЕЛЕЛЕР, ҚИЫНДЫҚТАР ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ШЕШІМДЕР» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ- ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ 11-12 мамыр 2023 жыл

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ҒЫЛЫМ ДАМУЫНЫҢ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ҤРДІСТЕРІ» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 27-28 сәуір 2023

 

I ТОМ - (Пленарлық мәжілістің баяндамалары/1-СЕКЦИЯ Жаратылыстану ғылымдары және жаратылыстану білімі: тенденциялар, инновациялар, даму перспективалары/2-СЕКЦИЯ Жоғары кәсіби педагог кадрларды даярлау факторы ретінде ЖОО-да инновациялық білім беру процесін іске асыру/)

II ТОМ - (3-СЕКЦИЯ Жоғары білім сапасын арттырудағы цифрлық технология: проблемалар және болашақ/4-СЕКЦИЯ Экономикалық ғылымды және жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы жоғары білім сапасын дамыту/5-СЕКЦИЯ Қазақстан дамуының жаңа кезеңіндегі білім беру жҥйесін жаңғыртудың қҧқықтық аспектілері)

«Ғылым және жастар: зерттеулердің қазіргі таңдағы мәселелері» атты студенттер мен магистранттардың XV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 17-18 сәуір 2023 жыл

 

«Ғылым және жастар: зерттеулердің қазіргі таңдағы мәселелері» атты студенттер мен магистранттардың XV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

Материалы международной научно-практической конференции "становление истории детской литературы и актуальные проблемы филологической науки в эпоху нового Казахстана" 30-31 марта 2023 г.

 

I ТОМ (ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР, І СЕКЦИЯ - М.ӘБІЛҰЛЫ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ, ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ; ІІ СЕКЦИЯ - ​ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢҢ; ІІІ СЕКЦИЯ - БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГТЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ)

II ТОМ (І СЕКЦИЯ - М.ӘБІЛҰЛЫ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ, ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ; ІІ СЕКЦИЯ - ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ; ІІІ СЕКЦИЯ - БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГТЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ; ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР)

Материалы международной научно-практической конференции "тюркский мир в мировых условиях: язык, общество, литература" 27-28 октября 2022 г.

 

I ТОМ (ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР, І СЕКЦИЯ- АЗИЗА КӘРІБАЕВА ФЕНОМЕНІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ , ІІ СЕКЦИЯ- ҚАЗІРГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ІІІ- СЕКЦИЯ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢАША БАҒЫТТАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ, ІV - СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР, V - СЕКЦИЯ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ)

II ТОМ (І СЕКЦИЯ- АЗИЗА КӘРІБАЕВА ФЕНОМЕНІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ , ІІ СЕКЦИЯ- ҚАЗІРГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ІІІ- СЕКЦИЯ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢАША БАҒЫТТАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ, ІV - СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР)

Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Проблемы и тенденции повышения качества высшего образования" (том I,II) Казахстан, Тараз, 21-22 апреля 2022 г.

 

I ТОМ (ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІСТІҢ БАЯНДАМАЛАРЫ, 1-СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ: МӘСЕЛЕЛЕР, ИДЕЯЛАР, ИННОВАЦИЯЛАР; 2-СЕКЦИЯ БІЛІМ БЕРУДЕГІ САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ: МӘСЕЛЕЛЕР МЕН БОЛАШАҚ)

II ТОМ (3-СЕКЦИЯ ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ ДАМУЫ, 4-СЕКЦИЯ ЖАҢА КЕЗЕҢДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ)

Сборник трудов XIV Республиканской научно – практической конференции студентов "научное творчество и инновации - в руках будущей молодежи" (том I,II,III) Казахстан, Тараз, 11-12 февраля 2022 г.

 

I ТОМ (ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІСТІҢ БАЯНДАМАЛАРЫ, 1 СЕКЦИЯ-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ)

II ТОМ (2 СЕКЦИЯ - ПЕДОГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ)

III ТОМ (3 СЕКЦИЯ-БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР, 4 СЕКЦИЯ - ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ)

Ақпараттық хат!!! Құрметті студенттер мен жас ғалымдар! Халықаралық Тараз Инновациялық институты 2022 жылдың 11 ақпанында Сіздерді студенттер мен жас ғалымдардың "Ғылыми шығармашылық және инновация – болашақ жастардың қолында" атты XIV Республикалық ғылыми конференциясына қатысуға шақырады.

«ҒЫЛЫМИ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ – БОЛАШАҚ ЖАСТАРДЫҢ ҚОЛЫНДА» АТТЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ XIV РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ- ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Труды международной научно-практической конференции "творческий мир Ибрая Алтынсарина" Казахстан, Тараз 26-27 ноября 2021 г

 

I ТОМ(ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР, І СЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ;ІІ СЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ;ІІІСЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ, САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ҰСТАНЫМДАР, ІV СЕКЦИЯ-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ

II ТОМ (І СЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ; ІІ СЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ; ІІІ СЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ, САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ҰСТАНЫМДАР; ІVСЕКЦИЯ-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ;V-СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР)

III ТОМ (І СЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ; ІІ СЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ; ІІІ СЕКЦИЯ-ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ, САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ҰСТАНЫМДАР

«ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ

Ақпараттық хат!!! 2021 жылдың 26-27-ші қараша аралығында Халықаралық Тараз инновациялық институтында ағартушы, ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына орай «Ыбырай Алтынсариннің шығармашылық әлемі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы.