COVID-19 қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз!

Address

Taraz, Zheltoksan STR., 69b

Contact Phone Number

+7 (7262)50-13-55 +7 (7262)54-11-24

Operating time

Monday-Friday: 09.00-18.00

INTERNATIONAL TARAZ
INNOVATIVE INSTITUTE
NAMED AFTER SH. MURTAZA

Home / learning process / Minor

Minor

Бакалавриат студенттері үшін қосымша білім беру бағдарламаларының каталогы (Minor) (МИНОР)

 

Қосымша білім беру бағдарламасы (Мinor) (минор) - қосымша құзыреттерді қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім алушы анықтаған пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу жұмысының басқа түрлерінің жиынтығы. (Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы. (23.09.2022 жылғы № 79 бұйрық бойынша өзгерістермен және толықтырулармен.)

Minor бакалавриаттың бірінші курсының соңында барлық студенттерге таңдау үшін ұсынылады. Әрбір студент оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқытылады.

 

Minor ерекшеліктері:

- бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқиды;

- жүйелі түрде оқитын үш пәннен тұрады;

- 15 кредит еңбек сыйымдылығы (әр пәннің еңбек сыйымдылығы-5 кредит);

- еңбек сыйымдылығы білім беру бағдарламасының негізгі бөлігіне кіреді (Minor пәндері үшін кредиттер негізгі бағдарламаның 240 кредитіне кіреді);

- әр білім беру бағдарламасының студенті Minor каталогінің тізімінен өз бетінше таңдайды;

- Minor пәндері сабақ кестесімен нақты сабақ күні беріледі.

 

 

Талдаушы
Мұражайдағы Нұсқаулық (экскурсовод)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу
Киберпедагогика
Колористика және дизайн
Өлкетану
Метрология және сапаны қамтамасыз ету
Ауыл шаруашылығы жануарларына диагностикалық және алғашқы ветеринариялық көмек көрсету
Қосымша білім беру педагогы
Кәсіпкерліктің құқықтық негіздері
Кәсіпкерлік
Қолөнерші
Спорттық менеджмент
Инклюзивті білім беру ұйымдарындағы Тьютор
IT технологияларын басқару
Фермер
Физик-механик
Қаржылық сауаттылық
Фитосанитар
Гүл өсіруші
Тіл және мәдениетаралық байланыс