COVID-19 қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз!

Мекен-жайы

Тараз қ, Желтоқсан көш, 69Б

Байланыс Телефоны

+7 (7262)50-13-55 +7 (7262)54-11-24

Жұмыс уақыты

Дүйсенбі - Жұма: 09.00 - 18.00

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАРАЗ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Басты бет / ҒЫЛЫМ / Ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары / Аквакультура ғылыми зерттеу орталығы

Аквакультура ғылыми зерттеу орталығы

Ғылыми - зерттеу орталығы туралы

 

2021 жылы Халықаралық Тараз Инновациялық институтына қарасты "Аквакультура және су биоресурстары" зертханасы ашылды. Зертхананың ғылыми жұмысын дұрыс ұйымдастыру үшін университетке 33 миллион теңге бөлінді.

Зертхананың мақсаты ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру ғана емес, сонымен қатар «Балық шаруашылығы» саласы үшін жоғары білікті мамандарды даярлаудың инновациялық білім беру бағдарламаларын іске асыру болып табылады. Бағдарлама балық шаруашылығы саласының мемлекеттік және мемлекеттік емес қатысушыларына бағытталған. Сонымен қатар, қатысушылар саладағы жұмыс орындарының көп бөлігін ұсынады.

Жамбыл облысы үшін балық шаруашылығында экономикалық тиімді, бәсекеге қабілетті кластерлерді қалыптастыру ұзақ мерзімді даму стратегиясының басты бағыттарының бірі болып табылады. Осыған байланысты "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы бойынша "балық шаруашылығы" бағыты бойынша курстар өткізілуде. Облыстың балық шаруашылығы мекемелерімен шарттар жасалуда. Балық өсіретін көлдердің биологиялық негіздемесі жасалды. Балық өсіру және биологиялық негіздеме көлдерде балық өсіру көлемін ұлғайту мүмкіндігін бағалайды.

Қазіргі уақытта зертхана келесі зерттеулерді жүргізеді:

1. Физикалық-географиялық сипаттамасы

2. Су қоймасының морфометриялық деректері: жағалау сызығының жағдайы, ауданы, ең үлкен және басым ұзындығы, ені мен тереңдігі, су түбінің табиғаты.

3. Гидротехникалық құрылыстардың болуы, олардың жай-күйі, балық қорғау құрылғыларының болуы, суды толық немесе ішінара ағызу мүмкіндігі. Міндетті түрде су айдынының схемасы гидротехникалық және балық қорғау құрылыстарының, сондай-ақ су айдынына іргелес алқаптардың жоспарымен қоса беріледі.

4. Су айдынының гидрологиялық режимі (жалпы деңгейлік режим, су алмасу, су көлемі, деңгейдің іске қосылуы (су айдынындағы су деңгейінің булану мен суарудан өзгеруі міндетті түрде байқалады), көктемгі тасқын сулардың өту ерекшеліктері).

5. Судың химиялық құрамы (газ режимі, ортаның белсенді реакциясы, тұз құрамы).

6. Су қоймасының биологиялық өнімділігін бағалау.

Су өсімдіктері

Фитопланктон

Зоопланкто

Бентос

Ғылыми - зерттеу орталығының директоры

 

Арыстангалиева Венера Адиловна

Аквакультура ғылыми-зерттеу орталығының директоры

E- mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

 

 

Образование

Бакалавриат, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, «Рыбное хозяйство», тема диплома: «Технология выращивания осетровых рыб в Атырауском осетровом рыбоводном заводе».

Магистратура, РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, Тема диссертаций: «Совершенствование биотехники содержания гигантской пресноводной креветки в установках с замкнутым водоиспользованием ».

Аспирантура, Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева, аспирантура, Тема кандидатской диссертации: «Разработка технологии выращивания посадочного материала австралийского красноклешневого рака (Cherax Quadricarinatus) в установке с замкнутым водоиспользованием». Успешно защитилась в 2017 году, после нострификации в Казахстане получила степень доктор PhD по направлению «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство»

Стаж работы

Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, ассистент на кафедре «Охотоведения и рыбоводства» Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, старший научный сотрудник лаборатории «Ихтиология и аквакультура», старший преподаватель высшей школы «Экология и биоресурсы». Директор научно-исследовательского центра Аквакультуры Международного Таразского инновационного института

Научные проекты

Проект от программно целевого финансирования « Разработка экономический эффективных технологий выращивания ценных видов рыб и их внедрение на рыбоводных предприятиях Казахстана». Научный сотрудник

Публикации

1. Сыздыков К.Н., Куанчалеев Ж.Б., Марленов Э.Б., Арыстангалиева В.А., Икрамбаева А.Д. «Искусственное выращивание австралийского рака в установке замкнутого водоснабжения» Вестник Науки Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина» 2018 г.-№3 (98).- С.140-153.

2. Жигин, А.В. Выращивание австралийского красноклешневого рака в циркуляционной установке /А.В. Жигин, Р.Р. Борисов, Н.П. Ковачева, Д.С. Загорская, В.А. Арыстангалиева // Рыбное хозяйство.– 2017.- № 1.– С. 61-65.

3. Жигин, А.В.Влияние температуры воды на рост и выживаемость австралийских красноклешневых раков /А.В. Жигин, В.А. Арыстангалиева, Д.В. Тырин, Н.П.Ковачева // Природообустройство.– 2017.- № 3.- С. 121-127.

4. Жигин, А.В. Интенсивность дыхания и азотистого обмена австралийского красноклешневого рака при содержании в искусcтвенных условиях /А.В. Жигин, Д.В. Тырин, В.А. Арыстангалиева Н.П. Ковачева // Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса.- 2017.- № 2(31).- С. 45-50.

5. ТыринД.В. Потребление кислорода и интенсивность дыхания гигантской пресноводной креветки/ В.А.Арыстангалиева, // Аграрная наука.-2013.-№2.- С.1-10. 6. Арыстангалиева, В.А. Австралийский красноклешневый рак (Cheraxquadricarinatus) – перспективный объект аквакультуры России / В.А. Арыстангалиева, А.В. Жигин // Национальная научно-практическая конференция: Состояние и пути развития аквакультуры в РФ в свете импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны, Саратов, 4-5 октября, 2016г.- Саратов: Научная книга, 2016.- С. 5-9.

7. Загорская, Д.С. Кормление молоди австралийских красноклешневых раков личинками комнатной мухи / Д.С. Загорская, И.А. Загорский, В.А. Арыстангалиева, А.В. Жигин, С.С. Клишин // Материалы 4-ой международной конференции: Современное состояние водных биоресурсов, Новосибирск, 10-11 ноября 2016г.- Новосибирск: Издательский центр Новосибирского ГАУ «Золотой колос», 2016.- С. 77-79.

8. Жигин, А.В. Использование личинок комнатной мухи для кормления молоди австралийских красноклешневых раков / А.В. Жигин, Д.С. Загорская, И.А. Загорский, В.А. Арыстангалиева // Рыбоводство и рыбное хозяйство.- 2016.- № 12(132).- С. 33-37.

9. Арыстангалиева, В.А.Отработка технологии выращивания молоди австралийского красноклешневого рака в циркуляционной установке» / В.А.Арыстангалиева, А.В. Жигин, // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции молодых ученых: Роль молодых ученых в решении актуальных задач АПК, Санкт-Петербург–Пушкин, СПбГАУ, 27–28 февраля, 2017г.- С-Пб.: С-Пб ГАУ, 2017.- С. 112-115.

10. Жигин, А.В. Влияние температуры воды на рост и выживаемость австралийских красноклешневых раков / А.В. Жигин, В.А. Арыстангалиева, Н.П. Ковачева // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию рыбохозяйственного образования на Камчатке: Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование, Петропавловск-Камчатский, 12–14 апреля 2017 г.- П.-Камчатский: Изд-во КамчатГТУ, 2017.- Ч. 1.- С. 86-89.

11. Жигин А.В., Арыстангалиева В.А., Ковачева Н.П. «Влияние плотности посадки молоди австралийского рака на результаты подращивания в УЗВ», УДК 639.517, 6-й международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельскохозяйственных наук», (март 2018г, Петропавл), 67стр.

Ғылыми - зерттеу орталығының қызметкерлері

 

Егисинова Аяжан Мақсатқызы 

зертхананың ғылыми қызметкері

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.  

 

Құжаттар

 

Жұмыс жоспары 2021-2022 оқу жылы

Байланыс

 

Мекенжайы: Жамбыл даңғылы, 75 А, 7 бөлме

Ұялы телефон: 8 778 720 1118

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Instagram:@ aquaculture_itii